Ohjelmistojen päivittäminen

Toimistojärjestelmien laatu ja käytettävyys on optimoitu, kun Alison Cloud hoitaa keskitetysti vakiosovellusten asentamiset ja päivittämiset. Teillä on aina viimeisin yrityksenne hyväksymä ohjelmistoversio käytössä ja tietoturvariskit ovat minimoitu.

Kaikki ohjelmistot testataan ennen asennusta, joka tehdään sovittuna ajankohtana uuden ohjelmistoversion julkaisun jälkeen. Testauksen ansiosta ohjelmistojen päivitykset sujuvat ongelmitta ja tietoturva-asiat pysyvät hoidossa.

Testauksen aikana ohjelmistot räätälöidään sovitusti, määritetään asetukset kohdalleen ja karsitaan ei-halutut ominaisuudet. Etenkin yleisesti käytössä olevien pikkusovellusten kuten Java ja Flash testaus on jo tietoturvan varmistamisen vuoksi tärkeää.

Alison Cloud automatisoi sovellusten päivittämisen ja valvoo, että päivitykset asentuvat oikein. Kaikki perustoimistosovellukset ja näppärät apuohjelmat on mahdollista ottaa keskitetyn hallinnan ja valvonnan piiriin. Keskittäminen pitää päätelaiteympäristön vakioituna.

Halutessaan organisaatio saa Alison Cloudista nopeasti käyttöön yrityskohtaisen portaalin perinteisten toimistosovellusten ja apuohjelmistojen kuten Adobe Reader tai vastaavien jakamiseen. Jos yrityksen Active Directory -palvelu on liitetty Microsoft Azure -pilvipalveluun, niin portaaliin pääsee samoilla tunnuksilla kuin yritysverkkoon. Niillä voi mahdollisesti myös käyttää Office 365 -palvelua.

Toiminnot

  • Perusohjelmistot on muokattu ja vakioitu yrityskäytäntöjä vastaavaksi
  • Asennuspaketit testataan moninkertaisesti laadun varmistamiseksi
  • Päivitysten hallinta
  • Käyttäjille oma ohjelma joka tuo tarjolla olevat sovellukset esille ja asentaa ne sekä aluksi liittää päätelaitteen hallinnan piiriin. Liittämisen käyttäjä tekee itse vain syöttämällä tunnistetiedot.
  • Ohjelmistojakelut (Windows-sovellukset, iOS, Android)

Hyödyt

  • Sovellukset aina sovitun version mukaisia jokaisessa päätelaitteessa
  • Tietoturva varmistettu
  • Automaattinen päivittäminen minimoi kustannukset
Ohjelmistojen päivittäminen