Ohjelmistojen hallinta

Ohjelmistot muodostavat ison osan IT-kustannuksista, joten keskitetyllä hallinnoinnilla ja optimoinnilla voidaan säästää isoja summia. Alison Cloudiin kertyy tieto kaikista hallinnassa ja valvonnassa olevien laitteiden ohjelmistoista, niiden versioista ja päivityshistoriasta.

Ohjelmistoinventaario syntyy automaattisesti ja tiedon avulla voi helposti tarkastaa, että organisaation lisenssiasiat ovat hoidossa. Alison Cloudiin ansiosta tiedetään mitä lisenssejä yritys omistaa ja mitä ohjelmistoja on asennettu. Tätä tietoa voi verrata toimittajien kanssa tehtyihin lisenssisopimuksiin ja suunnitella tulevia ohjelmistohankintoja tai neuvotella nykysopimus vastaamaan todellista käyttöä.

Toiminnot

  • Ohjelmistoinventaario päivittyy tosiajassa
  • Varmistetaan, että ohjelmistoista ovat oikeat versiot käytössä
  • Ohjelmistolisenssit ovat kohdistettu oikeille käyttäjille

Hyödyt

  • Helppo tapa saada tieto kaikista asennetuista ohjelmistoista
  • Varmuus siitä, että lisenssiasiat ovat kunnossa
  • Ohjelmistojen tarve voidaan arvioida tositilanteeseen pohjautuvaan tietoon
  • Säästöä - tunnistetaan käyttämättömät ohjelmat
  • Tietoturva paranee - löydetään helposti ohjeiden vastaiset ohjelmistot ja mahdolliset puutteet
  • Automaattinen raportointimahdollisuus tuo monenlaisia kustannussäästöjä
Ohjelmistojen hallinta