Hyödyt päättäjälle

Oikea tieto päätöksien taustalla

Päätelaiteympäristön kehittämispäätökset perustuvat aina oikeaan tietoon, sillä Alison Cloudista saa koska tahansa ajantasaisen ja selkeän raportin päätelaitteista ohjelmistoineen.

Kustannukset käytön mukaan

Alison Cloudin hinnoittelu on käyttäjäkohtainen ja se pohjautuu sopimuksessa määriteltyjen palvelujen käyttöön. Pilvipalvelun käyttöönotosta ei tule aloituskustannuksia ja myös ohjelmistolisenssit voi sisällyttää palvelusopimukseen. Käyttäjätilejä voi lisätä, rajoittaa ja poistaa tarpeen mukaan joustavasti.

Nopea käyttöönotto

Alison Cloud on nopea ja helppo ottaa käyttöön eikä käyttöönotto edellytä investointeja. Vastaavasti palvelusta voi irrottautua nopeasti. Asiakas määrittelee aina mitä ohjelmistoja ja kenelle.

Palvelutasosopimus

Teemme asiakkaidemme kanssa palvelutasonsopimuksen (SLA, Service Level Agreement), jossa määritellään tuotettavan palvelun vaatimustasot. Mittaamme jatkuvasti palvelutasoa yhteisesti sovituilla kyvykkyysmittareilla.

Hyödyt päättäjälle